کودکان دارای اتیسم ممکن است رنگ ها را بشنوند صدا ها را ببینند!

بازدید از این مطلب: 2675 | | تاریخ نگارش: افراد مبتلا به اتیسم ممکن است بیش از دیگران سینستزیا داشته باشند، مشکلی که در آن افراد ترکیبی از حس های خود را تجربه می کنند مثل شنیدن مزه ها و شکل ها و دیدن اعداد در رنگ ها.