استفاده از توتون و تنباکو در کودکان و نوجوانان

بازدید از این مطلب: 3869 | | تاریخ نگارش:خبر خوب : مصرف سیگار در اواخر دهه 1990 در نوجوانان آمریکایی  رو به کاهش گذاشته است .

خبر بد : روزانه نزدیک به 3000 کودک زیر 18 سال مصرف اولین سیگار را تجربه می کنند و 700 نفر دیگر مصرفه روزانه سیگار خود را پی م