اختلال طیف اتیسم

بازدید از این مطلب: 1237 | | تاریخ نگارش:اختلال طیف اتیسم ناتوانایی رشدی است که باعث ایجاد چالشهای رفتاری ، ارتباطی و اجتماعی میگردد. درواقع شیوه های ارتباطی و تعاملی این افراد با بقیه کودکان و افراد جامعه متفاوت است. همچنین مهارتهای تفکر، یادگیری ، حل مشکل وکلام این کودکان بسته به اینکه در چه طیفی از این اختلال قرار دارند می تواند شدیدا دچار مشکل قرار گیرد. بعضی افراد مبتلا به ASD