جراحی سرطان

بازدید از این مطلب: 2524 | | تاریخ نگارش:فرض کنید به شما گفته شده که سرطان دارید. شما به دنبال گزینه های درمان هستید و شما و پزشکتان به توافق رسیده اید که نیاز به جراحی دارید.اکنون ممکن است پرسش هایی درباره جراحی برایتان پیش بیاید. در پایان این مطالب فهرستی از لغات و چگونگی تلفظ نیز خواهید یافت. دانش بیشتر درباره جراحی سرطان و لغات استفاده شده برای صحبت درباره آن می تواند به شما هنگام صحبت با تیم مراقبتی تان کمک کند. به خاطر داش