شیمی درمانی

بازدید از این مطلب: 24828 | | تاریخ نگارش:



به شما گفته شده است که سرطان دارید. شما به گزینه های درمان نگاه کرده اید و با پزشک خود توافق کرده اید که شیمی درمانی بهترین انتخاب شما می باشد. در حال حاضر شما سوالاتی در مورد شیمی درمانی دارید. به یاد داشته باشید که همراه با خواندن در مورد درمان خود، شما همچنین می توانید فرض کنید که تیم مراقبت سرطان به سوالات شما پاسخ دهد. در پایان این سند، شما یک واژه نامه پیدا خواهید کرد که برخی از کلمات و اصطلاح