شیمی درمانی خوراکی

بازدید از این مطلب: 7083 | | تاریخ نگارش:شیمی درمانی خوراکی یعنی هر دارویی که برای درمان سرطان می خورید. داروهای خوراکی مثل دیگر انواع داروهای شیمی درمانی قوی بوده و عملکردی مشابه آنها دارند. یکی از بهترین راه ها برای حمله به سلول های سرطانی مصرف منظم دارو طبق دستور پزشک یا پرستار خود میباشد. این اطلاعات به شما کمک میکند برای شیمی درمانی خوراکی آماده شوید.

شیمی درمانی خوراکی چیست؟

انواع مختلفی از داروهای شیمی درمانی وجود دارد. شیمی درمانی خوراکی یعنی هر دارویی که برای درمان سرطان می خورید. شیمی درمانی خوراکی از طریق سوزن زدن به بدن انجام نمی شود و شربت، قرص یا کپسولی است که آن را می بلعید.

داروهای شیمی درمانی خوراکی مثل دیگر انواع داروهای شیمی درمانی قوی بوده و عملکردی مشابه آنها دارند. یکی از بهترین راه ها برای حمله به سلول های سرطانی مصرف منظم دارو دقیقا طبق دستور پزشک یا پرستار خود می باشد.

بعضی داروهای شیمی درمانی را هرگز نمی توان