نقاط عطف رشدی

بازدید از این مطلب: 3023 | | تاریخ نگارش:جدول مراحل رشدی کودک، آنچه که باید از تولد تا 12 سالگی انتظار داشته باشیم ، نقاط عطف رشدی مهارتهایی هستند که کودک شما در یک چهارچوب زمانی خاص کسب می کند ، شما بایستی بدانید که رشد کودک شما متفاوت با سایر کودکان است و او با سرعت خودش رشد می کند ، نقاط رشدی کودک پشت سر هم ایجاد می شود هر مرحله روی مرحله قبلی ساخته می شود.

اطلاعات زیر به شما کمک خواهد کرد که بدانید چه چیزی را در طی مراحل رشد کودک از او انتظار داشته باشید به خاطر داشته باشید که این مراحل تنها راهنمای شما هستند اگر احساس کردید

که کودکتان در این مرال تاخیر دارد با متخصص او مشورت نمایید.


3 ماهگی

حرکات ریز

 • انگشتان کودک در موقع خواب و استراحت باز می ماند

حرکات درشت

 • انگشتان کودک در موقع خواب و استراحت باز می ماند

گفتار - زبان

 • غان و غون می کند و در پاسخ به صداهای رضایت بخش لبخند می زند
 • بلند می خندد
 • با چشم دنبال منبع صدا می گردد

شناخت - ادراک

 • در حالت خوابده به پشت سریعا به اسباب بازی نگاه و با چشم هایش آنرا دنبال می کند

فردی – اجتماعی

 • حالت انتظار برای شیر و غذا را با واکنش چهره نشان می دهد

6 ماهگی

حرکات ریز

 • در حالت خوابیده به پشت اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر می دهد
 • با استفاده از همه انگشتان به اشیاء کوچک چنگ می زند

حرکات درشت

 • در حالت خوابیده به پشت با پاهایش بازی می کند
 • توانایی چرخش از هر دو طرف
 • توانایی نشستن با استفاده از کمک دستها در جلو
 • هنگامیکه با دو دست نگه داشته می شود می ایستد و می پرد

گفتار - زبان

 • توجه به موسیقی و آواز خواندن
 • سلام و خداحافظی را می فهمد.
 • تقلید صداهای آشنا و سخن گفتن به صورت نا مفهوم "واوا" ، "بابا"

شناخت - ادراک

 • تکان دادن جغجه با هدف

فردی - اجتماعی

 • شیشه شیرش را  نگه می دارد.
 • نوشیدن از فنجانی که توسط بزرگترها نگه داشته شده است.
 • کلوچه سفت یا بیسکویت را با دهان یا لثه می جود.

9 ماهگی

حرکات ریز

 • لگو را با انگشتان می گیرد بدون دخالت کف دست
 • در طول نگه داشتن لگو مچ در حالت خم شده به عقب می باشد

حرکات درشت

 • هنگامیکه از حالت خوابیده به پشت به جلو کشیده می شود سرش به جلو می آید
 • می خزد یا چهار دست و پا می رود
 • نشته بطور مستقل ، بطوریکه دستها برای بازی آزاد می باشد
 • با استفاده از میز کم ارتفاع خود را به سمت ایستادن می کشد

گفتار – زبان

 • توقف فعالیت هنگام شنیدن اسمش
 • درک مفهوم " نه "
 • استاده از زبان اشاره
 • شرکت در بازی دالی موشه

شناخت – ادراک

 • نگه داشتن لگو یا هر اسباب بازی دیگر در هر دو دست و کوبیدن آنها در خط وسط به همدیگر

فردی اجتماعی

 • می تواند بیسکویتش را بخورد
 • می تواند تکه های کوچک غذا را با انگشتهایش بخورد

12 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با دو مکعب
 • گرفتن با استفاده از نوک شست و نوک انگشت اشاره
 • نگه داشتن مداد شمعی با مشت کردن دست
 • کمک در ورق زدن کتاب

حرکات درشت

 • ایستادن به تنهایی و بدون کمک
 • برداشتن اولین قدم ها

گفتار – زبان

 • به دستورات ساده بدون هیچ حالی پاسخ می دهد
 • اشاره به بخشی از بدن که گفته می شود
 • شروع به استفاده از تک کلمات معنی دار

شناخت – ادراک

 • تقلید خط خطی کردن با استفاد از مداد شمعی

فردی اجتماعی

 • قاشق پر شده را به سمت دهان می برد ، ولی می ریزد
 • نگه داشتن دستهفنجان هنگام نوشیدن
 • باز کردن دستها و پا ها هنگام پوشاندن لباس

15 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با سه مکعب
 • می تواند میخ های کوچک را در پگ برد قرار دهد

حرکات درشت

 • چهار دست و پا را بجز بر روی پله ها کنار می گذارد
 • باز کردن در حالت چمباتمه
 • بدون کمک از محیط می تواند به حالت ایستاده بلند شود

گفتار – زبان

 • با نام بردن اشیا آنها را نشان می دهد
 • چندین قسمت بدنش را نشان می دهد

شناخت – ادراک

 • پر کردن جعبه با لگو
 • بدون توضیح با مداد شمعی خط خطی می کند

فردی اجتماعی

 • نشان دادن آگاهی و نارضایتی هنگام کثیف شدن پوشکش
 • غذا را با قاشق بر می دارد ( می ریزد )

18 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با چهار مکعب
 • در هر بار ورق زدن کتاب دو یا سه صفحه را با هم ورق می زند

حرکات درشت

 • خودش بر روی صندلی کوچک می نشیند
 • با کمک نرده ها از پله بالا می رود

گفتار – زبان

 • با شنیدن اسمش به خودش اشاره می کند
 • توانایی فرار دادن جملات دو کلمه ای کنار هم

شناخت – ادراک

 • شکل های ساده را در فرم برد می گذارد

فردی اجتماعی

 • در آوردن جوراب هایش
 • گاهی نیاز به دور شدن از یک اتفاق را اشاره می کند

24 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با هفت مکعب
 • نخ کردن مهره های کوچک

حرکات درشت

 • شوت کردن توپ به سمت جلو
 • پرش با جفت پا

گفتار – زبان

 • تولید 25 الی 200 کلمه
 • از بین رفتن زبان نا مفهوم
 • اشاره به عکس های کتاب
 • از گوش دادن به داستان های ساده و شعر های کودکانه لذت می برد

شناخت – ادراک

 • توانایی تطبیق سه رنگ
 • تقلید حرکات با استفاده از مداد شمعی ( خط خطی – دایره وار – خط عمودی و مستقیم )

فردی اجتماعی

 • نگه داشتن لیوان با دو دست
 • کنترل مثانه دارد
 • تقلید کارهای خانه
 • نوشیدن از طریق نی
 • تشخیص غذاهای قابل خوردن و غیر قابل خوردن
 • کمک به پایین کشیدن شلوار
 • پیدا کردن جای آستین پیراهن

30 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با نه مکعب
 • ورق زدن صفحات کتاب به صورت یکی یکی
 • برتری طرفی یک دست را نشان می دهد

حرکات درشت

 • بالا رفتن پله ها با قرار دادن هر پا روی یک پله
 • ایستادن روی یک پا خیلی کوتاه
 • راندن سه چرخه

گفتار – زبان

 • درک مفهوم نوبت

​شناخت – ادراک

 • حرکات دایره وار و افقی را با مداد شمعی تقلید می کند
 • نامگذاری نقاشی هایش ، حتی اگر غیر قابل تشخیص باشند

فردی اجتماعی

 • استفاده از دستمال سفره
 • باز کردن دکمه های بزرگ
 • گذاشتن ژاکت و اسباب بازی هایش در جای خود
 • کمک در پوشیدن جورابها

36 ماهگی

حرکات ریز

 • ساختن برج با ده مکعب
 • نگه داشتن مداد شمعی همانند بزرگسالان با انگشتان
 • برش حاشیه با قیچی

حرکات درشت

 • توانایی دویدن بر روی انگشتان پا
 • دویدن و توانایی دور زدن در زوایای زیاد بدون افتادن
 • توانایی پرش در حدود 12 اینچ

گفتار – زبان

 • دایره لغوی در حدود 1000 کلمه می باشد
 • گفتگوی هدفمند
 • دیگر تکرار و اکو ندارد

شناخت – ادراک

 • تقلید صلیب با مداد شمعی
 • اشیاء را با رنگ نام برده و طبقه بندی می کند
 • شمارش در حد سه شیء

فردی اجتماعی

 • با قاشق و چنگال غذا می خورد و به ندرت می ریزد
 • زیپ جلو را با یک بار کشیدن باز یا بسته می کند
 • توانایی بستن دکمه های بزرگ
 • قزن قفلی های جلو را می بندد
 • کفشها را جا به جا می پوشد
 • باز و بسته کردن شیر آب

42 ماهگی

حرکات ریز

 • می تواند 10 تیله یا کشمش را در 25 ثانیه داخل بطری بیاندازد
 • مداد شمعی را در دستش بالا پایین می کند تا تنظیم شود

حرکات درشت

 • توانایی ایستادن بر روی نوک پا بمدت 10 ثانیه
 • لی لی

شناخت – ادراک

 • نام بردن برخی از حروف و اعداد

فردی اجتماعی

 • پوشیدن کفشها در پای صحیح
 • تشخیص جلو و پشت لباس
 • دستکش یک انگشتی می پوشد
 • توانایی باز کردن پیچ
 • بینی اش را با دستمال پاک می کند

4 سالگی

حرکات ریز

 • می تواند 10 تیله یا کشمش را در 20 ثانیه داخل بطری بیاندازد
 • خطی با عرض 1 اینچ و طول 16 اینچ می برد

حرکات درشت

 • معلق می زند
 • در جلوی بدن یک کیسه را با دستهایش می گیرد
 • به فاصله 24 اینچ می پرد

گفتار – زبان

 • توانایی به یاد آوردن چهار عدد پشت سر هم
 • 90% گفتارش قابل درک می باشد

شناخت – ادراک

 • کپی چهار گوش با استفاده از مداد شمعی
 • 1 یا 2 حرف / عدد را می نویسد

فردی اجتماعی

 • لباس رویش ( ورزشی ) رادر می آورد
 • جوراب ها را به درستی می پوشد
 • دستها و صورتش را می شوید و خشک می کند
 • مسواک زدن و شانه کردن مو ها
 • انداختن لباس های کثیف داخل سبد
 • با کمک بزرگترها میز را می چیند

5 سالگی

حرکات ریز

 • می تواند 10 تیله یا کشمش را در 18  ثانیه داخل بطری بیاندازد
 • مربع را در محدوده  یک و چهار دهم اینچ می برد

حرکات درشت

 • دویدن از بین موانع و رد کردن آنها
 • لی لی به صورت متناوب ( پرش و عوش کردن پا مثل طناب زدن )
 • ایستادن بر روی یک پا بمدت 10 ثانیه

شناخت – ادراک

 • 10  شیء را درست می شمارد
 • کپی کردن اسم کوچکش ( مترجم : کپی کردن حروف انگلیسی به جهت جدا بودن حروف راحتتر می باشد )
 • چهره ی قابل تشخیصی با چشم ها ، بینی و دهان ترسیم می کند

فردی اجتماعی

 • آب خوردن بدو کمک از آبخوری
 • خودش غذا سرو کرده و سینی را در خط مستقیم به جلو هل می دهد
 • خودش را بعد از دستشویی پاک می کند
 • پوشیدن لباس بدون نظارت
 • نیم گره زدن بند کفش ها
 • برای عبور از خابان دو طرف را نگاه می کند
 • با یاد آوری حمام رفته و دوش می گیرد

6 سالگی

حرکات ریز

 • می تواند سکه را از کف دست به انگشتانش منتقل نموده و داخل دستگاه نوشابه بیاندازد

حرکات درشت

 • دراز نشست با زانوی خم را انجام می دهد
 • راندن دوچرخه

گفتار – زبان

 • علاقه به داستان های کودکانه و معما گونه

شناخت – ادراک

 • کپی کردن مثلث و ناشیانه ی لوزی
 • همه حروف و اعداد 1 تا 9 را بدون مدل می نویسد
 • فامیلیش را کپی می کند ، بدون چسباندن حروف ( ترجمه از متن انگلیسی می باشد )
 • انجام دادن جمع و تفریق ساده
 • تشخیص چپ و راست

فردی اجتماعی

 • برای بریدن از چاقو و چنگال استفاده می کند
 • گره زدن روبان
 • توانایی بستن بند پشت لباس
 • علاقه به رایحه ها
 • آغاز تلفن زدن به دیگران
 • توانایی بستن دکمه های پشتی
 • تنظیم دمای شیر آب برای حمام

7 سالگی

گفتار – زبان 

 • خواندن و نوشتن در مدرسه

شناخت – ادراک

 • واژگون نویسی در نوشتن دیگر رایج نیست

فردی اجتماعی

 • به موهایش مدل می دهد
 • ارزش سکه را می داند

8 سالگی

فردی اجتماعی

 • به طور مستقل حمام رفته و دوش می گیرد
 • به خاطر سپردن شستن گوش هایش
 • کف زمین را جارو و جارو برقی زده و تی می کشد

10 سالگی

شناخت – ادراک

 • به جای نوشتن چاپی به صورت شکسته می نویسد

فردی اجتماعی

 • گره زدن کراوات
 • به طور مستقل از فر یا ماکروویو استفاه می کند
 • استفاده مناسب از وسایل نظافت خانه

12 سالگی

فردی اجتماعی

 • استفاده از عطر و دئودورانت
 •  

این مطلب را به اشتراک بگذارید

برچسب های این مطلب: کودک مراحل رشد 1 ماهه 3 ماهه 4 شش ماهه رشد حرکتی رشد کلامی رشد اجتماعی کلامی بازی 8 ساله 12 ساله حرکات ریز

نظرات کاربران


%name%

%text%


مشکلی پیش آمده است.


�?یسبوک آی تی طب توییتر آی تی طب گوگل پلاس آی تی طب اینستاگرام آی تی طب آر اس اس آی تی طب

به آی تی طب خوش آمدید. این وب سایت خدمات پزشکی ارائه نمی کند.

طراحی اپلیکیشن و طراحی وب سایت : پردو وب


کلیه حقوق متعلق به مرجع پزشکی ایران، آی تی طب می باشد.