سرطان خون: میلومونوسیتیک مزمن (CMML)


لوسمی میلومونوسیتیک مزمن نوعی سرطان است  که در سلولهای سازنده  خون در مغز استخوان شروع می شود و به خون حمله می کند. سرطان خون میلومونوسیتیک مزمن نادر است و در هر سال تنها در چهار نفر از هر یک میلیون نفر در ایالات متحده اتفاق می افتد.

جزئیات بیماری سرطان خون: میلومونوسیتیک مزمن (CMML)


سرطان چیست؟

بدن از تریلیون ها سلول زنده ساخته شده است. سلول های طبیعی بدن رشد می کنند، به سلولهای جدید تقسیم می شوند، و در یک روش منظم می میرند. در طول سال های اولیه زندگی فرد، سلول های طبیعی فرد سریع تر تقسیم می شوند تا به فرد اجازه ی رشد دهند. پس از اینکه شخص بالغ می شود، بیشتر سلولها فقط برای جایگزین کردن  سلولهای فرسوده یا در حال مرگ و یا برای ترمیم جراحات تقسیم می شوند. زمانی که سلول ها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل می کنند سرطان آغاز می شود. انواع بسیاری  سرطان وجود دارد، اما همه آنها به دلیل رشد خارج از کنترل سلولهای غیر طبیعی شروع می شوند. رشد سلول سرطانی از رشد سلول طبیعی متفاوت است. به جای مرگ، سلول های سرطانی به رشد و تشکیل سلول های غیر طبیعی جدید ادامه می دهند. سلول های سرطانی همچنین می توانند به بافت های دیگرحمله کنند (در داخل آنها رشد کنند) ، کاری که سلول های طبیعی نمی توانند انجام دهد. رشد خارج از کنترل و حمله به  سایر بافت ها چیزهایی هستند که یک سلول را به سلول سرطانی تبدیل می کنند. سلولها به دلیل آسیب به DNA ممکن است به سلول سرطانی تبدیل می شوند. DNA  در هر سلول وجود دارد و تمام اقدامات آن را هدایت می کند.

 در یک سلول طبیعی، زمانی که DNA آسیب می بیند سلول یا آسیب را ترمیم می کند و یا می میرد. در سلول های سرطانی، DNA آسیب دیده ترمیم نمی شود، ولی آنگونه که باید باشد سلول نمی میرد. در عوض، این سلول شروع به ساختن سلول های جدید می کند که بدن به آنها نیاز ندارد. این سلول های جدید همگی DNA آسیب دیده ای مشابه با آنچه که اولین سلول داشت، خواهند داشت. افراد می توانند DNA آسیب دیده را به ارث  ببرند، اما بیشترین آسیب DNA توسط اشتباهات زمان تولید مثل سلول یا توسط چیزهایی در محیط ما  رخ می دهد. گاهی اوقات عامل آسیب به DNA چیزی آشکار، مانند کشیدن سیگار است. اما در اغلب موارد هیچ علت مشخصی یافت نمی شود. در اغلب موارد، سلول های سرطانی تومور تشکیل می دهند. برخی از سرطان ها مانند سرطان خون، به ندرت تشکیل تومور می دهند. در عوض، این سلول های سرطانی خون و اندام های تشکیل دهنده خون را درگیر می کنند و زمانی که بزرگ شدند در میان سایر بافت ها می چرخند. سلول های سرطانی اغلب به دیگر قسمت های بدن، جایی که  شروع به رشد کرده و تشکیل تومورهای جدید که جایگزین بافت سالم میشوند، می روند. این فرایند متاستاز گفته میشود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که سلول های سرطانی به جریان خون یا عروق لنفی شما وارد می شوند.

مهم نیست که سرطان به کجا ممکن است گسترش یابد، همیشه از جایی که شروع شده است نامیده می شود. به عنوان مثال، سرطان پستان که به کبد انتشار یافته است کماکان سرطان پستان نامیده می شود، نه سرطان کبد. به همین ترتیب، سرطان پروستات که به استخوان انتشار یافته است  سرطان پروستات متاستاتیک است، نه سرطان استخوان. انواع مختلف سرطان می توانند بسیار متفاوت رفتار کنند. به عنوان مثال، سرطان ریه و سرطان پستان بیماری های  بسیار متفاوت هستند. آنها با سرعت های متفاوتی رشد کرده و به درمان های  متفاوت پاسخ می دهند. به همین دلیل است که افراد مبتلا به سرطان نیاز به درمانی دارند که به هدف نوع خاص خود آن سرطان انجام شده است.

همه تومورها سرطانی نیستند. تومورهایی که سرطان نیستند خوش خیم نامیده می شوند. تومورهای خوش خیم می توانند مشکلاتی ایجاد کنند - آنها می توانند بسیار بزرگ شوند و در اندام و بافت سالم فشرده شوند. اما آنها نمی توانند دربافت های دیگر رشد کنند (به آنها حمله کنند). چون آنها نمی توانند حمله کنند، آنها همچنین نمی تواند به دیگر بخش های بدن پخش شوند (متاستاز دهند) . این تومورها تقریبا هرگز مرگبار نمی باشند.

لوسمی میلومونوسیتیک مزمن چیست؟

لوسمی میلومونوسیتیک مزمن (MY - eh - loh - MAH - noh - SIH - tik) ، (CMML) ، نوعی سرطان است  که در سلولهای سازنده  خون در مغز استخوان شروع می شود و به خون حمله می کند.

مغز استخوان طبیعی

مغز استخوان در داخل استخوان های خاص مانند جمجمه، دنده ها، لگن و ستون فقرات یافت می شود. مغز استخوان از سلولهای سازنده خون ، سلول های چربی، و بافت های حمایت کننده که به رشد سلولهای سازنده خون کمک میکنند، ساخته شده است. بخش کوچکی از سلولهای سازنده ی خون نوع خاصی سلول هستند که به عنوان سلولهای بنیادی شن