تومور مغزی و نخاعی در کودکان


تومور ای مغزی و نخاعی ذراتی از سلولهای غیر عادی هستند که در مغز و نخاع به صورت غیر عادی رشد می کنند. اگرچه تومورهای مغزی در شرایط بسیار کم در کل بدن شیوع می یابند ولی می توانند به راحتی در بیشتر بافت های مغزی و نخاعی پخش شوند. 

جزئیات بیماری تومور مغزی و نخاعی در کودکان


سرطان چیست؟

بدن انسان از تریلیون ها سلول زنده ساخته شده است.سلول های بدن به صورت نرمال رشد کرده،به سلول های جدید تقسیم شده و به یک روش منظم می میرند.در طول سال های اولیه زندگی یک فرد،سلول های طبیعی سریع تر تقسیم می شوند و اجازه می دهند که شخص رشد کند.هنگامی که فرد بالغ می شود،بیشتر سلول ها تنها برای جایگزین شدن با سلول های فرسوده و یا سلول های در حال مرگ و یا تعمیر سلول های آسیب دیده،تقسیم می شوند.

سرطان زمان آغاز می شود که سلول ها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل کنند.انواع مختلفی از سرطان وجود دارد اما همه آن ها به دلیل رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلول ها شروع می شوند.

رشد سلول های سرطانی متفاوت از رشد سلول های طبیعی است.به جای مرگ،سلول های سرطانی رشد کرده و شکل جدیدی به خود می گیرند و به سلول های غیزطبیعی تبدیل می شوند.در اغلب موارد سلول های سرطانی به شکل یک تومور هستند.سلول های سرطانی همچنین می توانند به بافت های دیگر حمله کرده و این چیزی است که سلول های طبیعی قادر به انجام آن نیستند.رشد خارج از کنترل و حمله به بافت های دیگر هستند که باعث می شود یک سلول سرطانی شود.

سلول وقتی سرطانی می شود که به DNA آسیب برساند.DNA در هر سلولی وجود دارد و هدایت تمام اقدامات آن را بر عهده می گیرد.در یک سلول طبیعی،زمانی که DNA آسیب دیده است،سلول تعمیر شده ویا ممکن است بمیرد.در سلول های سرطانی،DNAآسیب دیده تعمیر نمی شود اما سلولی که باید بمیرد نیز نمی میرد.در عوض این سلول شروع بهساختن سلول های جدیدی می کند که بدن به آن ها نیاز ندارد.این سلول های جدید همگی DNAآسیب دیده یکسانی دارند که کار اولین سلول های غیر طبیعی را انجام می دهند.

مردم می توانند DNA آسیب دیده را به ارث ببرند اما اغلب آسیب DNA به خاطر اشتباهاتی است که اتفاق می افتد در حالی که سلول های طبیعی می توانند تولید مثل کرده و یا چیزی در محیطزیست ایجاد نمایند.در بزرگسالان گاهی اوقات علت آسیب به DNA چیزی آشکار و مثل کشیدن سیگار است.اما اغلب علت آن روشن نیست.

انواع مختلفی از سرطان وجود دارد که می تواند متفاوت باشد.آن ها در سطوح متفاوتی رشد کرده و پاسخی برای درمان های متفاوت هستند.به همین دلیل افراد مبتلا به سرطان،نیاز به درمان در نوع خاص سرطان خود را دارند.

همه تومورها سرطانی نیستند.تومورهایی که سرطانی نیستند خوش خیم نامیده می شوند.تومورهای خوش خیم می توانند مشکلات بسیار بزرگی را بر روی اندام و بافت های سالم ایجاد کنند.اما آن ها نمی توانند با حمله به بافت های دیگر رشد کنند.چون آن ها نمی توانند حمله کنند،پس نمی توانند به دیگر قسمت های بدن نیز گسترش پیدا کنند(متاستاز).در بسیاری از نقاط بدن،این تومورها هرگز مرگبار نیستند.اما در مغز،حتی تومورهای خوش خیم می توانند گاهی اوقات به بافت های طبیعی مجاور مغز آسیب برسانند.این امر موجب ناتوانی شده و حتی می تواند تهدید کننده زندگی در برخی از موارد باشد(به بخش تومور مغز و نخاع در کودکان رجوع شود.)

تفاوت بین سرطان در کودکان و بزرگسالان چیست؟

انواع سرطان هایی که در کودکان توسعه پیدا کرده متفاوت از سرطان های موجود در بزرگسالان است.سرطان های دوران کودکی اغلب ناشی از تغییرات DNA در سلول های اوایل زندگی و یا گاهی اوقات حتی قبل از تولد می باشند.بر خلاف بسیاری از سرطان ها در بزرگسالان،سرطان های دوران کودکی به شدت به سبک زندگی یا عوامل خطر محیطی ارتباطی ندارند.

هر چند استثناهایی نیز وجود دارد،سرطان های دوران کودکی تمایل به پاسخ بهتر به درمان هایی مانند شیمی