تومورهای مغز و نخاع


این مطلب فقط مربوط به تومورهای اولیه ی مغز و نخاع است، نه ان هایی که به مغز و نخاع از جاهای دیگر سرایت کرده اند

جزئیات بیماری تومورهای مغز و نخاع


سرطان چیست؟

بدن تشکیل شده از تریلیون ها سلول زنده است. در بدن نرمال سلول ها رشد می کنند، برای سلول سازی تقسیم می شوند، و به شیوه ی منظمی می میرند. در طول سال های اولیه ی زندگی انسان، سلول های طبیعی سریعتر تقسیم می شوند تا تا فرد بتواند رشد کند. بعد از اینکه بالغ می شود بیشتر سلول ها فقط برای جایگزن شدن سلول های فرسوده یا در حال مرگ یا به منظور ترمیم اسیب ها تقسیم می شوند.

سرطان زمانی شروع می شود که سلول ها در یک بخش بدن خارج از کنترل رشد می کنند. انواع مختلفی از سرطان وجود دارد، اما همه ی ان ها به خاطر رشد خارج از کنترل سلول های غیر عادی شروع می شوند.

رشد سلول های سرطانی متفاوت از رشد سلول های عادی است. سلول های سرطانی به جای مردن رشد می کنند و سلول های غیرعادی و و جدیدی را می سازند. در بیشتر موارد سلول های سرطان یک توده را می سازند. همچنین سلول های سرطانی می توانند در غشاهای دیگر رشد کنند، چیزی که سلول های نرمال قادر به انجام ان نیستند. رشد خارج از کنترل و حمله به دیگر غشاها چیزی است که باعث می شود سلول سرطانی شود.

سلول ها به خاطر اسیب یه DNA سرطانی می شوند. DNA در هر سلولی وجود دارد و تمام فعالیت های سلول را هدایت می کند. در سلول های نرمال، زمانیکه DNA اسیب می بیند سلول یا اسیب را ترمیم می کند یا می میرد. در سلولهای سرطانی، DNA اسیب دیده ترمیم نمی شود، اما سلول انطور که باید بمیرد نمیرد. در عوض، این سلول سلول های جدیدی می سازد که بدن به ان نیاز ندارد. این سلول های جدید DNAهای با همان اسیب را تولید می کنند مانند سلول نرمالی که این کار را انجام می دهد.

افراد نمی توانند DAN اسیب دیده را به ارث ببرند، اما بیشتر اوقات اسیب DNA به طور اشتباهی زمانی که سلول طبیعی درحال تولید مجدد است به علت مشکلی در محیط زیست رخ می دهد. گاهی اوقات علت اسیب DNA چیزی واضح است، مثل استعمال دخانیات. اما گاهی دلیل خاصی وجود ندارد.

سلول های سرطانی اغلب به دیگر بخش های بدن حرکت می کنند، جاییکه ان ها رشد می کنند و تومورهای جدیدی می سازند که جایگزین غشای سالم می شود. به این فرایند متاساز می گویند. این زمانی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی وارد جریان خونی یا رگهای لنف بدن ما می شوند.

بدون توجه به این که سرطان در کدام قسمت منتشر می شود، براساس محلی که شروع شده است نامگذاری می شود. برای مثال، سرطان سینه که به کبد نشر کرده است سرطان کبد است، نه سرطان کبد. همچنین سرزان پروستاتی که به استخوان رسیده است سرطان پروستات است نه استخوان.

انواع مختلف سرطان رفتارهای مختلفی را نشان می دهند. تومروهای که سرطانی نیستند، خوش خیم گفته می شوند. تومورهای خوش خیم نمی توانند به دیگر بافت حمله کنند یا در دیگر بخش های بدن منتشر شوند. در بیشتر قسمت های بدن این تومورها بدون تهدید سلامت هستند. اما در مغز، حتی این سلولهای خوش خیم می توانند انقدر بزرگ شوند تا به غشای مجاور مغز اسیب بزنند. این می توانند باعث باعث از کار انداختن یا در برخی موارد تهدید کننده ی زندگی باشد.

سلول های سرطانی مغز و نخاع چه هستند؟

تومورهای مغز و نخاع توده هایی از سلول در مغز یا نخاع هستند که خارج از کنترل رشد کرده اند.

در بیشتر بخش های بدن تشخیص سلول های خوش خیم و بدخیم مهم است. تومورهای خوش خیم به غشای مجاور یا قسمت های دور بدن پخش نمی شود، بنابراین در دیگر بخش های بدن ان ها تقریبا بدون تهدید زندگی وجود دارند. یکی از دلایل اصلی سلول ها بدخیم که خطرناک هستند این است که می توانند در سراسر بدن نشر کنند.

اگرچه سلول های مغز به ندرت به دیگر بخش های بدن سرایت می کنند، بیشتر ان ها می توانند اما از طریق غشای مغز منتشر شوند. حتی سلول های خوش خیم می توانند وقتی رشد می کنند فشار اورند و غشای مغز را نابود کنند، اسیبی که اغلب باعث از کار انداختن بدن و گاهی اوقات مرگ می شود. به همین دلیل، دکترها معمولا از اصطلاح تومورهای مغزی به جای سرزان مغز استفاده می کنند. سرطان اصلی در مورد مغز و نخاع ان هایی هستند که به را