تروفوبلاست بارداری


بیماری ترفوبلاستیک بارداری (GDT) ، گروهی از تومورهای نادر است که شامل رشد غیر طبیعی سلول های داخل رحم یک زن است. بیماری بیماری تروفوبلاست بارداری ، مانند سرطان دهانه ی رحم یا سرطان آندومتر (پوشش داخلی رحم)، از سلول های رحم توسعه نمی یابد. 

جزئیات بیماری تروفوبلاست بارداری


سرطان چیست؟

بدن از تریلیون ها سلول زنده تشکیل شده است. سلول های نرمال بدن رشد می کنند، به سلول های جدید تقسیم می شوند و به شیو های منظم می میرند. در طول سالهای اولیه ی زندگی یک فرد، سلول های نرمال سریع تر تقسیم می شوند تا به فرد اجازه ی رشد دهند. پس از اینکه یک فرد بالغ می شود، بیشتر سلول ها تقسیم می شوند تا فقط جایگزین سلول های فرسوده یا در حال مرگ شوند و یا برای تعمیر آسیب ها و صدمات هستند.

سرطان زمانی شروع می شود که سلول ها در یک قسمت از بدن، خارج از کنترل شروع به رشد نمایند. انواع بسیاری از سرطان ها وجود دارد، اما همه ی آنها به دلیل رشد خارج از کنترل سلول های غیر طبیعی شروع می شوند.

رشد سلول های سرطانی متفاوت از رشد سلول های طبیعی است. سلول های سرطانی به جای اینکه بمیرند، همچنان به رشد خود ادامه می دهند و سلول های غیر طبیعی جدید را تشکیل می دهند. سلول های سرطانی همچنین می توانند به سایر بافت ها نیز حمله (رشد) کنند، کاری که سلول های نرمال و طبیعی نمی توانند انجام دهند. رشد خارج از کنترل و حمله به سایر بافت ها، دلایلی هستند که یک سلول را به سلول سرطانی تبدیل می کند.

سلول ها به دلیل آسیب به DNA سرطانی می شوند. DNA  در هر سلولی موجود است و همه ی رفتارهای آن را هدایت می کند. در یک سلول نرمال، هنگامی که DNA آسیب می بیند، سلول یا آسیب را تعمیر می کند یا سلول می میرد. در سلول های سرطانی، DNA آسیب دیده تعمیر نمی شود، اما سلول نیز آنطور که باید، نمی میرد. در عوض، این سلول به ساخت سلول های جدیدی ادامه می دهد که بدن نیاز ندارد. این سلول های جدید همگی همان DNA آسیب دیده ای را دارند که سلول اولی داشت.

ممکن است افرادDNA  آسیب دیده را به ارث ببرند، اما بیشتر آسیب های DNA به دلیل اشتباهاتی است که در حال تکثیر سلول های نرمال، یا از طریق چیزی در محیط زیست ما اتفاق می افتد. گاهی اوقات دلیل آسیب DNA آشکار و مشخص است، مانند سیگار کشیدن. اما در اغلب موارد هیچ علت مشخصی یافت نمی شود.

رد اغلب موارد، سلول های سرطانی یک تومور تشکیل می دهند. برخی سرطان ها، مانند لوسمی، به ندرت تومور تشکسل می دهن. در عوض، این سلول های سرطانی وارد خون و اندام های تشکیل دهنده ی خون می شوند و در سایر بافت ها انتشار یافته و در آنجا رشد می کنند.

سلول های سرطانی اغلب به سایر قسمت های بدن می روند و در آنجا شروع به رشد کرده و تومورهای جدیدی تشکیل می دهند که جایگزین بافت سالم می شوند. این فرایند را متاستاز می گویند. و زمانی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی وارد جریان خون یا عروق لنفاوی بدن ما شده باشند.

مهم نیست یک سرطان در کجا گسترش یابد، بلکه همیشه به نام جایی است که از آنجا شروع شده باشد. به عنوان مثال، سرطان سینه که به کبد گسترش یافته باشد، کماکان سرطان سینه، نه سرطان کبد نام دارد. به همین ترتیب، سرطان پروستات که به استخوان گسترش یافته باشد، سرطان پروستات متاستاتیک (جابجا شونده)، نه سرطان استخوان است.

انواع مختلف سرطان می تواند رفتار بسیار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، سرطان ریه و سرطان پستان بیماری های بسیار متفاوتی هستند. آنها با سرعت های متفاوتی رشد می کنند و به درمان های مختلف پاسخ می دهند. به همین دلیل است افراد مبتلا به سرطان به درمانی نیاز دارند که نوع خاصِ سرطان آنها را هدف قرار دهد.

همه ی تومورها سرطانی نیستند. تومورهایی که سرطانی نیستند، خوش خیم نامیده می شوند. تومورهای خوش خیم می توانند مشکلاتی ایجاد کنند – آنها می توانند خیلی بزرگ شوند و بر روی اندام ها و بافت های سالم فشار وارد کنند. اما نمی توانند به سایر بافت ها حمله (رشد) کنند. به دلیل آنکه تهاجمی نیستند، نمی توانند به سایر قسمت های بدن گسترش یابند (متاستاز). این تومورها تقریباً هرگز مرگبار نیستند.

بیماری تروفوبلاستیک بارداری چیست؟

بیماری ترفوبلاستیک بارداری (GDT) ، گروهی از تومورهای نادر است که شامل رشد غیر طبیعی سلول های داخل رحم یک زن است. بیماری بیماری تروفوبلاست بارداری ، مانند سرطان دهانه ی رحم یا سرطان آندومتر (پوشش داخلی رحم)، از سلول های رحم توسعه نمی یابد. بلکه رشد این تومورها در سلو ل هایی شروع می شود که در طول بارداری، به طور طبیعی درون جفت، رشد و توسعه می یابند (عبارت ges