ترکیبات اصلی

ترکیبات اصلی

[{"id":"342","top":339,"name":"342","text":"\u063a\u0644\u0627\u062a"},{"id":"994","top":339,"name":"994","text":"\u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a"},{"id":"344","top":339,"name":"344","text":"\u0644\u0648\u0628\u06cc\u0627"},{"id":"349","top":339,"name":"349","text":"\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a"},{"id":"351","top":339,"name":"351","text":"\u0645\u0627\u0647\u06cc"},{"id":"353","top":339,"name":"353","text":"\u0628\u0631\u0647"},{"id":"355","top":339,"name":"355","text":"\u062e\u0648\u06a9"},{"id":"357","top":339,"name":"357","text":"\u0635\u062f\u0641"},{"id":"359","top":339,"name":"359","text":"\u06af\u0648\u0634\u062a \u06af\u0627\u0648"},{"id":"364","top":339,"name":"364","text":"\u0641\u0631 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0644\u0628\u0646\u06cc"},{"id":"366","top":339,"name":"366","text":"\u0645\u06cc\u0648\u0647"},{"id":"368","top":339,"name":"368","text":"\u0622\u062c\u06cc\u0644"},{"id":"370","top":339,"name":"370","text":"\u0633\u0648\u06cc\u0627"},{"id":"372","top":339,"name":"372","text":"\u067e\u0646\u06cc\u0631"},{"id":"374","top":339,"name":"374","text":"\u062a\u062e\u0645 \u0645\u0631\u063a"},{"id":"376","top":339,"name":"376","text":"\u0645\u0627\u06a9\u0627\u0631\u0648\u0646\u06cc"},{"id":"379","top":339,"name":"379","text":"\u0628\u0631\u0646\u062c \u0648 \u063a\u0644\u0627\u062a"},{"id":"381","top":339,"name":"381","text":"\u0633\u0628\u0632\u06cc\u062c\u0627\u062a"}]
غذاهای رژیمی

غذاهای رژیمی

[{"id":"320","top":237,"name":"320","text":"\u0641\u06cc\u0628\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627"},{"id":"322","top":237,"name":"322","text":"\u067e\u0631\u0648\u062a\u0626\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627"},{"id":"324","top":237,"name":"324","text":"\u06a9\u0645 \u06a9\u0627\u0644\u0631\u06cc"},{"id":"326","top":237,"name":"326","text":"\u06a9\u0631\u0628\u0648\u0647\u06cc\u062f\u0631\u0627\u062a \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646"},{"id":"1005","top":237,"name":"1005","text":"\u06a9\u0631\u0628\u0648\u0647\u06cc\u062f\u0631\u0627\u062a \/ \u06af\u0644\u06cc\u06a9\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062f\u06a9\u0633 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646"},{"id":"328","top":237,"name":"328","text":"\u06a9\u0645 \u06a9\u0644\u0633\u062a\u0631\u0648\u0644"},{"id":"330","top":237,"name":"330","text":"\u0686\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0634\u0628\u0627\u0639 \u06a9\u0645"},{"id":"705","top":237,"name":"705","text":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u06af\u0644\u0648\u062a\u0646"},{"id":"332","top":237,"name":"332","text":"\u0633\u062f\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646"},{"id":"334","top":237,"name":"334","text":"\u063a\u0630\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0645 \u0648 \u0646\u067e\u062e\u062a\u0647"},{"id":"336","top":237,"name":"336","text":"\u0631\u0698\u06cc\u0645 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0631\u06cc"},{"id":"702","top":237,"name":"702","text":"\u0628\u0627\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc"}]
پرهیزات

پرهیزات

[{"id":"389","top":387,"name":"389","text":"\u0627\u0644\u06a9\u0644"},{"id":"391","top":387,"name":"391","text":"\u062a\u062e\u0645 \u0645\u0631\u063a"},{"id":"393","top":387,"name":"393","text":"\u063a\u0644\u0627\u062a"},{"id":"395","top":387,"name":"395","text":"\u0642\u0646\u062f"},{"id":"397","top":387,"name":"397","text":"\u0645\u0631\u06a9\u0628\u0627\u062a"},{"id":"399","top":387,"name":"399","text":"\u06af\u0644\u0648\u062a\u0646"},{"id":"401","top":387,"name":"401","text":"\u0635\u062f\u0641"},{"id":"403","top":387,"name":"403","text":"\u0645\u062e\u0645\u0631"},{"id":"405","top":387,"name":"405","text":"\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0627\u062a"},{"id":"407","top":387,"name":"407","text":"\u0633\u0648\u06cc\u0627"}]
وعده های غذایی

وعده های غذایی

[{"id":"413","top":411,"name":"413","text":"\u067e\u06cc\u0634 \u063a\u0630\u0627"},{"id":"415","top":411,"name":"415","text":"\u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647"},{"id":"417","top":411,"name":"417","text":"\u0634\u0627\u0645"},{"id":"419","top":411,"name":"419","text":"\u0627\u0633\u0646\u06a9"},{"id":"421","top":411,"name":"421","text":"\u0646\u0648\u0634\u06cc\u062f\u0646\u06cc"},{"id":"423","top":411,"name":"423","text":"\u062d\u0644\u0648\u0627"},{"id":"425","top":411,"name":"425","text":"\u0633\u0633"},{"id":"427","top":411,"name":"427","text":"\u0633\u0648\u067e \u0648 \u062e\u0648\u0631\u0634"},{"id":"429","top":411,"name":"429","text":"\u0646\u0627\u0646"},{"id":"431","top":411,"name":"431","text":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u062f\u0633\u0631"},{"id":"433","top":411,"name":"433","text":"\u0646\u0627\u0647\u0627\u0631"}]
تسهیلات

تسهیلات

[{"id":"439","top":437,"name":"439","text":"\u067e\u0646\u062c \u0645\u0627\u062f\u0647 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u06cc\u0627 \u06a9\u0645\u062a\u0631"},{"id":"441","top":437,"name":"441","text":"\u0628\u0627 \u0635\u0631\u0641\u0647"},{"id":"447","top":437,"name":"447","text":"\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0646\u06af\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0631\u06cc\u0632\u0631"},{"id":"443","top":437,"name":"443","text":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u0631"},{"id":"445","top":437,"name":"445","text":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631"},{"id":"449","top":437,"name":"449","text":"\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0645\u0639"},{"id":"451","top":437,"name":"451","text":"\u0645\u0648\u0631\u062f \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0628\u0686\u0647 \u0647\u0627"},{"id":"456","top":437,"name":"456","text":"\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u06a9\u0627\u0631"},{"id":"458","top":437,"name":"458","text":"\u0627\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"460","top":437,"name":"460","text":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u067e\u062e\u062a"},{"id":"462","top":437,"name":"462","text":"\u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0638\u0631\u0641"},{"id":"464","top":437,"name":"464","text":"\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0648 \u0622\u0633\u0627\u0646"},{"id":"466","top":437,"name":"466","text":"\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u062a"}]
غذای مناطق مختلف

غذای مناطق مختلف

[{"id":"529","top":470,"name":"529","text":"\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc"},{"id":"472","top":470,"name":"472","text":"\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627\u06cc\u06cc"},{"id":"474","top":470,"name":"474","text":"\u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc"},{"id":"476","top":470,"name":"476","text":"\u0628\u0631\u06cc\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u06cc\u06cc"},{"id":"478","top":470,"name":"478","text":"\u0686\u06cc\u0646\u06cc"},{"id":"480","top":470,"name":"480","text":"\u0686\u0646\u062f \u0645\u0644\u06cc\u062a\u06cc"},{"id":"482","top":470,"name":"482","text":"\u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc \u0634\u0631\u0642\u06cc"},{"id":"489","top":470,"name":"489","text":"\u0647\u0646\u062f\u06cc"},{"id":"484","top":470,"name":"484","text":"\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0648\u06cc"},{"id":"485","top":470,"name":"485","text":"\u0622\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc"},{"id":"487","top":470,"name":"487","text":"\u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646\u06cc"},{"id":"491","top":470,"name":"491","text":"\u0627\u06cc\u0631\u0644\u0646\u062f\u06cc"},{"id":"493","top":470,"name":"493","text":"\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627\u06cc\u06cc"},{"id":"495","top":470,"name":"495","text":"\u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc"},{"id":"497","top":470,"name":"497","text":"\u06a9\u0631\u0647 \u0627\u06cc"},{"id":"499","top":470,"name":"499","text":"\u0644\u0627\u062a\u06cc\u0646"},{"id":"501","top":470,"name":"501","text":"\u0645\u062f\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc"},{"id":"503","top":470,"name":"503","text":"\u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9"},{"id":"505","top":470,"name":"505","text":"\u062e\u0627\u0648\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647"},{"id":"527","top":470,"name":"527","text":"\u06a9\u0627\u0631\u0622\u0626\u06cc\u0628"},{"id":"507","top":470,"name":"507","text":"\u0644\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc"},{"id":"509","top":470,"name":"509","text":"\u0627\u0633\u06a9\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0646\u0627\u0648\u06cc"},{"id":"514","top":470,"name":"514","text":"\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627"},{"id":"516","top":470,"name":"516","text":"\u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627"},{"id":"518","top":470,"name":"518","text":"\u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u06cc\u06cc"},{"id":"520","top":470,"name":"520","text":"\u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 ( \u063a\u0630\u0627\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0646\u062f )"},{"id":"522","top":470,"name":"522","text":"\u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f\u06cc"},{"id":"524","top":470,"name":"524","text":"\u0648\u06cc\u062a\u0646\u0627\u0645\u06cc"}]
نحوه پخت و پز

نحوه پخت و پز

[{"id":"535","top":533,"name":"535","text":"\u067e\u062e\u062a\u0646"},{"id":"537","top":533,"name":"537","text":"\u0628\u0627\u0631\u0628\u06a9\u06cc\u0648"},{"id":"539","top":533,"name":"539","text":"\u062c\u0648\u0634\u0627\u0646\u062f\u0646"},{"id":"541","top":533,"name":"541","text":"\u0633\u0631\u062e \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u0622\u062a\u0634"},{"id":"543","top":533,"name":"543","text":"\u0633\u0631\u062e \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u0627\u0628\u0647 \u0627\u06cc"},{"id":"545","top":533,"name":"545","text":"\u06af\u0631\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"547","top":533,"name":"547","text":"\u0645\u0627\u06cc\u06a9\u0631\u0648\u0648\u06cc\u0648"},{"id":"549","top":533,"name":"549","text":"\u0622\u0628 \u067e\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"551","top":533,"name":"551","text":"\u0632\u0648\u062f \u067e\u0632"},{"id":"553","top":533,"name":"553","text":"\u0628\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"555","top":533,"name":"555","text":"\u0633\u0631\u062e \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u063a\u0648\u0637\u0647 \u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u063a\u0646"},{"id":"557","top":533,"name":"557","text":"\u0622\u0631\u0627\u0645 \u067e\u0632"},{"id":"559","top":533,"name":"559","text":"\u062f\u0648\u062f\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"561","top":533,"name":"561","text":"\u0628\u062e\u0627\u0631\u067e\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646"},{"id":"563","top":533,"name":"563","text":"\u062e\u0648\u0631\u0634 \u067e\u0632"},{"id":"565","top":533,"name":"565","text":"\u062a\u0641\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646"}]
مناسبت ها و فصول

مناسبت ها و فصول

[{"id":"571","top":569,"name":"571","text":"\u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c"},{"id":"573","top":569,"name":"573","text":"\u062a\u0648\u0644\u062f"},{"id":"583","top":569,"name":"583","text":"\u067e\u06cc\u06a9 \u0646\u06cc\u06a9"},{"id":"585","top":569,"name":"585","text":"\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0631"},{"id":"587","top":569,"name":"587","text":"\u0631\u0648\u0632 \u067e\u062f\u0631"},{"id":"575","top":569,"name":"575","text":"\u0628\u0647\u0627\u0631"},{"id":"577","top":569,"name":"577","text":"\u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646"},{"id":"579","top":569,"name":"579","text":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632"},{"id":"581","top":569,"name":"581","text":"\u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646"}]
نمایش غذاهای مرتبط

آکادمی بسکتبال اندیشه پارسیان آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان آموزشگاه زبان مرکز آزمون ÖSD در تهران خرید مودم خرید مودم همراه
�?یسبوک آی تی طب توییتر آی تی طب گوگل پلاس آی تی طب اینستاگرام آی تی طب آر اس اس آی تی طب

به آی تی طب خوش آمدید. این وب سایت خدمات پزشکی ارائه نمی کند.

طراحی اپلیکیشن و طراحی وب سایت : پردو وب


کلیه حقوق متعلق به مرجع پزشکی ایران، آی تی طب می باشد.