رشد کودک - پنج سالگی

بازدید از این مطلب: 2271 | | تاریخ نگارش:کودكان عاشق نشان دادن آنچه كه مي توانند انجام بدهند هستند مثل پريدن، لي لي كردن، رقص و بازي گروهي با توپ . آگاهي آنها از جهان روبه افزايش است و زبان آنها ميزان درك آنها را نشان مي دهد.
كودكان مي آموزند كه چطور خود را كنترل كنند و چطور صبر كنند و منتظر نوبت خود شوند. آنها در فعاليت هاي روزانه خود مثل شستن، لباس پوشيدن و خوردن كاملاً مستقل هستند.

رشد و تكامل جسمي - حركتي

مهارتهاي حركتي درشت

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • چالاكي آنها بيشتر مي شود، مي توانند در حين دويدن جاخالي بدهند، روي پنجه هاي پا بدوند، بالا بروند و بپرند.
 • تعادل خوبي دارند، مي توانند حدود 10 ثانيه روي يك پا بياستند و بعضي بدون كمك دوچرخه مي رانند.
 • هماهنگي خوبي در توپ بازي و با آهنگ و موزون رقصيدن دارند.
 • مي توانند از كمر خم شده و پنجه پا را بدون خم شدن زانو لمس كنند.
 • 3 متري را به سمت جلو و با هر پا جداگانه مي توانند لي لي كند. - مسير 2 از اسباب بازي هاي مختلفي مثل تاب، تخته هاي اسكيت و نردبان هاي بالا رفتن استفاده ميكند. 

مهارتهاي حركتي ظريف

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • از چنگال و چاقو به خوبي استفاده مي كنند، اما شايد نياز باشد كه گوشت آنها تكه تكه شود.
 • مي توانند يك سوزن بزرگ را نخ كنند و با آن دوخت هاي بزرگ بزنند. 
 • كنترل خوبي روي مداد و قلموي نقاشي دارند.
 • مي توانند يك آدم را با سر، بدن، دست ها، پاها، بيني، دهان و چشم ها بكشند.
 • مي توانند مدل هاي چند مرحله اي را با مكعب كپي كنند و بسازند.
 • مي توانند مدل هاي ساخت و سازي سخت تر را با استفاده كيت آنها بسازند.
 • 5 سالگي يك مثلث را كپي كنند. / مي توانند يك دايره را كپي كنند و در سن 5 با انگشت سبا به يك دست مي توانند انگشتان دست ديگر را بشمارند.
 • مي توانند پازل هاي آهنربايي را با قطات مياني استفاده كنند.

​​رشد و تكامل حسي

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • مي تواند ده يا دوازه رنگ را جور كند.

رشد و تكامل شناختي

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • نقاش را با جزئيات مي كشد مثلاً خانه با پنجره، در، سقف و دودكش
 • در مورد كلمات انتزاعي ميپرسد مثلاً فراتر يعني چي؟
 • مي تواند اسم، سن، آدرس خود را كامل بگويد، گاهي هم تولدش را مي داند.
 • به خواندن و نوشتن علاقه دارد.
 • اسم خود را مي شناسد و سعي مي كند بنويسد.

رشد و تكامل زبان و ارتباط

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • در مورد گذشته، حال و آينده با درك درست زمان صحبت مي كند.
 • فصاحت كلام دارند و اغلب بخش دستور زبان درستي دارد.
 • دوست دارند برايشان قصه خوانده شود و بعداً جزئيات داستان را با دوستان و يا تنهايي بيان مي كنند.
 • از لطيفه ها و معما لذت مي برند.

رشد و تكامل فردي، هيجاني و اجتماعي

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • به تنهايي لباس پوشيده و در مي آورند، اما در مورد بند كفش مشكل دارند.
 • علائق و چيزهايي كه دوست ندارند مشخص است و گاهي با منطق خاصي است، مثلاً هويج را نواري مي خورد اما حلقه اي نمي خورد.
 • مي توانند زمان بيشتري خود را سرگرم كنند، مثلاً كتاب يا فيلم.
 • با دوستان همدلي كرده و وقتي ناراحت هستند آنها را آرام مي كنند.
 • مراقبت از حيوانات خانگي را دوست دارند.
 • دوستشان را خود انتخاب مي كنند.​

رشد و تكامل اخلاقي و معنوي

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • قواعد اجتماعي فرهنگ خود را مي دانند مثلاً چطور معمولاً به يك نفر خوش آمد مي گوييم.
 • از روي غريزه و ذاتي به كودك ديگري كه نگران است كمك مي كند.

​​بازي

در سن 5 سالگي، كودكان :

 • بازي هاي گروهي و قانونمند را دوست دارند.
 • ممكن است يك ورزش خاص يا يك كاردستي را ترجيح بدهند.
 • بازي هاي پيچيده اي را روي زمين با عروسك هاي كوچك انجام مي دهند.
 • به تنهايي و يا با ديگران و بچه هاي كوچكتر بازي مي كنند.
 • بازي نقش هاي حرفه اي با ديگران را دوست دارد.

براي كودكان 3 تا 5 سال : ICT راهنمايي

استفاده از كامپيوتر

كامپيوترها مكمل هستند و جايگزين فعاليتهايي مثل هنر، آب بازي، شن بازي، موسيقي، بازي هاي خارج از خانه، قصه خواني با يكديگر، صحبت با ديگران و ارتباط با كودكان نيست. استفاده از كامپيوتر هم فقط يك فعاليت از بين انتخاب هاي فعاليتي كودكان براي اكتشاف است. براي موفق بودن استفاده از كامپيوتر توسط كودكان، بزرگسالان بايد :

 • روش كاربرد كامپيوتر توسط كودكان را براي حل مشكل مشاهده كنيد.
 • مقدار زماني كه صرف كامپيوتر مي شود را يادداشت كنيد.
 • نگوييد در مرحله بعد چكار كنند، اما براي كمك به آنها حضور داشته باشيد.
 • براي تقويت مهارتهاي اجتماعي و مفهوم نوبت و مشاركت، آنها را به كار با كودكان ديگر وارد كنيد.
 • در مورد فعاليت هايشان با آنها صحبت كنيد و براي پاسخ به سؤال ها در دسترس باشيد.
 • يادگيري را با كامپيوتر وسعت بخشيده و تقويت كنيد. مثلاً آنچه كه در كامپيوتر ياد گرفته اند را در ساير فعاليت ها بكار ببرند. مثلاً بازي ها، شناخت اعداد، اشكال، حروف و يا برنامه هايقصه گويي.
 • نرم افزارهاي مورد استفاده بايستي از نظر رشدي مناسب كودكان باشند و بايستي : اكتشاف، تخيل و حل مشكل را تقويت كند.
 • براساس آنچه كه كودكان مي دانند ساخته شده باشد و اطلاعات را انعكاس بدهد.
 • حس هاي زيادي را درگير كند مثل موسيقي، صدا، آوا و بينايي.
 • نتيجه كار در انتها متنوع باشد تا مهارتهاي زباني، مهارتهاي ابتدايي خواندن، حل مشكل و خلاقيت را تقويت كند و سرعت و جهت آن تحت كنترل كودكان باشد.
 • فرصت هاي يكساني را براي كودكان فراهم كند، مثلاً براي كودكان با مشكلات بينايي و شنوايي سازگار شود.

ارتقاء رشد و تكامل

 • فعاليت هاي خارج از خانه زيادي را بچينند.
 • با دو سطل يا قوطي و طناب محكم براي تقويت تعادل و هماهنگي وسيله بسازيد.
 • دوچرخه سواري با دو چرخ را به بچه ها ياد بدهيد.
 • شنا را به كودكان آموزش بدهيد.
 • بازي هاي غيركليشه اي را تشويق كنيد، مثلاً پسرها طناب بازي و خط خط بازي و دخترها فوتبال بازي مي كنند.
 • در ورزش ها و فعاليتهاي گروهي و تيمي در مدرسه و باشگاه بچه ها را عضو كنيد، مثلاً نجاري، سفال، بازي هاي حركتي گروهي.
 • استفاده از الگوهاي مختلف، پازل هاي آهنربايي، كيت خياطي و كاردستي، نقاشي و طراحي را تشويق كنيد.
 • با كودكان در مورد گذشته، حال و آينده براي ارتقاء مهارتهاي زباني صحبت كنيد.
 • اجازه بدهيد كودكان بازي هاي خود را سازماندهي كنند.
 • بچه ها را به انجام كارهاي ساده مثل آب دادن به گل ها و شستشو تشويق كنيد.
 • محدوديت هاي رفتاري واضح داشته باشيد و هميشه آنها را براي بچه ها توضيح بدهيد.​

نكات ايمني

 • اگر پنجره هاي بزرگ داريد، روي آنها را چسب بزنيد تا وقتي بسته اند مشخص باشند.
 • وقتي درتاريكي بيرون هستيد و يا در دهكده و جايي كه پياده رو ندارد قدم مي زنيد بازوبندهاي شبرنگ و يا لباس هاي روشن به بچه ها بپوشانيد.

فعاليت

 • ثبات اعداد

ثبات اسم مفهوم پايدار ماندن اشياء با تغييرات در اندازه و چيده شدن، تعداد و مقدار آنهاست در اين فعاليت مي توانيد از آجرهاي پلاستيكي و يا دكمه ها استفاده كنيد.
هدف از اين فعاليت اين است كه آيا بچه ها تشخيص مي دهند كه تعداد آجرها و دكمه ثابت است علي رغم اينكه نحوه چيدن آنها تغيير كرده است.

 1. دو رديف از اشياء را بچينيد و مطمئن شويد كه كودك از تساوي تعداد دو رديف مطمئن است.
 2. يك رديف را بازتر بگذاريد تا طولاني تر شود و از كودك بپرسيد كدام رديف تعداد بيشتري دارد.

نكته مشاهده اي

 ژان پياژه ، روانشناسي بود كه نحوه رشد هوش و منطق را در كودكان بررسي كرد.  ( 1896-1980 ) پياژه بيان كرد كه كودكان زير 7 سال در تمرين بالا، ثبات ندارند، اگرچه بعضي تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان 5 تا 6 ساله مفهوم ثبات اشياء را مي فهمند حتي اگر چيدمان متفاوت باشد.

مي توان اين تمرين را با چند كودك 5 تا 7 سال انجام داد.

يافته هايي كه مشاهده مي كنيد را يادداشت كرده و نتايج هر گروه سني را با هم مقايسه كنيد.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

برچسب های این مطلب: پنج ساله 5 ساله 5 سالگی

مقالات پیشنهادی مرتبط با: رشد کودک - پنج سالگی


پر بیننده ترین مطالب مرتبط با: رشد کودک - پنج سالگی


نظرات کاربران


%name%

%text%


مشکلی پیش آمده است.


آکادمی بسکتبال اندیشه پارسیان آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان Holland park flower shop آموزشگاه زبان Chelsea flower delivery
�?یسبوک آی تی طب توییتر آی تی طب گوگل پلاس آی تی طب اینستاگرام آی تی طب آر اس اس آی تی طب

به آی تی طب خوش آمدید. این وب سایت خدمات پزشکی ارائه نمی کند.

طراحی اپلیکیشن و طراحی وب سایت : پردو وب


کلیه حقوق متعلق به مرجع پزشکی ایران، آی تی طب می باشد.